Open Hours:
Tues: 6pm-12am
Wed - Sun: 12-3pm, 6pm-12am
ph. 010 640 557 18
12 Ban Chang Hutong, Jiao Dao Kou Nan, Dong Cheng, Beijing.
maomaochongstore@yahoo.com
Our location on Google Maps